مال من سلامت مدرسه پزشکی دانشکده

مال من: سلامت مدرسه پزشکی دانشکده آبادان پایداری سلامت آرامش در جامعه هفته سلامت

حقوق خاصی جهت مؤلف در قراردادهای انتشاراتی‌ها تعریف نمی‌شود

قراردادهای انتشار به وسیله ناشران به گونه‌ای بسته می‌شود که در آن حقوق خاصی جهت مؤلف و صاحب اثر تعریف نمی‌شود. سپیده ابرآویز، نویسنده در گف..

ادامه مطلب

تصویرهای , گالری یوفیزی+ منزل سلطنتی فلورانس ایتالیا

گالری یوفیزی، نام مجموعه‌ای از نمودارهای دهه به دهه توسعه رنسانس بوده که هم‌اکنون در شهر فلورانس ایتالیا قرار دارد. به گزارش خبرنگار حوزه میراث ..

ادامه مطلب